Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuell bygginformation

2017-05-24

Efter en del initiala problem är det nu klart att starta med bytena av unitarna. Med början i vecka 22 (måndagen den 29 maj) kommer byggarbetsområden att etableras. Mest konkret, och som berör alla, är att parkeringsplatsen mot Johannesskolan kommer att stängas. Här kommer entreprenörerna att ta in material och utrusning samt ha containrar för avfall uppställda. 

Vidare kommer klinikdelarna mot Smedjegatan att successivt stängas med start vecka 22 av plan 3, varefter plan 4 - 6 stängs av sedan de tömts enligt gällande tidplan som finns på hemsidan. De delar som är byggarbetsområde får inte beträdas av annan än behörig personal, dessa kommer att skyltas som byggområde. Man kommer inte att kunna gå från reception till trapphus mot Smedjegatan på dessa våningar och man kommer inte att kunna använda varuhissen. Vänligen respektera detta och informera studenter, IM, ST och andra som rör sig i huset om reglerna.

Byggpersonal, ett 20 tal entreprenörer, kommer att byta om på plan 0, i herrarnas omklädningsrum, men ha sitt pausrum på plan 7. Plan 7 stängs av för studenter från vecka 23, samtidigt stängs Stilla rummet. Personal kommer att kunna komma in på plan 7, eftersom man har klinisk utrustning i ”förråd” på planet och som man kan komma att komma åt, men vi ber att man respektera pausrummet och använda trapphuset mot Karl Gustavs väg om man ska till gymmet.

Arbetet kommer att starta i källaren och på plan 3, där stora delar av innertaket kommer att tas ned. Lite oklart om man kommer att börja i schakten på plan 4-6 innan klinikerna stängs. Om så blir fallet och om man kommer att genomföra borrningsarbeten kommer detta att meddelas kliniksamordnare på planen.

Ingemar Larsson (tel 584 03) och Lars-Ingmar Olsson (tel 584 56) kommer att vara tillgängliga större delen av sommaren om det uppstår problem eller om ni har frågor. Under sommaren kommer dessutom projektledare från Byggnad och service, Roland Larsson samt Johan Anderberg att finnas på plats i huset. De kommer att ha kontor på plan 1 bakom studentkårens expedition.

På hemsidan, medarbetarsidan för Odontologiska fakulteten, finns samlad information om bytet, http://mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-Odontologiska-fakulteten/Byte-av-unitar/

Dekanus