Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Adam Gray och Bo Lundahl utsedda till årets pedagoger

2017-10-20

ÅRSHÖGTIDEN. 2017 års pedagogiska utmärkelse går till två rutinerade pedagoger med stort engagemang för både lärande och studenter: Adam Gray från Fakulteten för kultur och samhälle och Bo Lundahl från Fakulteten för lärande och samhälle.

– Jag är överlycklig över att ha fått den här utmärkelsen; det är den största ära man kan få som lärare och känns som en bekräftelse på att jag gör rätt, säger Adam Gray, som är universitetsadjunkt på Institutionen för språkstudier.
Adam Gray undervisar i engelska som andraspråk, engelska som arbetsverktyg samt akademiskt skrivande och talande. Han brinner för breddad rekrytering och att använda digitala medier i undervisningen.

Hur är en bra pedagog?
– En bra pedagog kan göra det krångliga enkelt och det oförståeliga begripligt. Jag vill lära studenterna att gå vidare och tycker att ”learning by doing” är bland det viktigaste av allt. Jag ger grunderna, gör det svåra tydligt och är därefter handledare. Sedan måste studenterna hoppa upp och ”cykla själva”, säger Adam Gray.

Har du några pedagogiska tips?
– För det första skulle jag vilja säga: var glad när det funkar och klappa dig själv på axeln och var nöjd. När det inte går lika bra gäller det att fundera över varför och gå vidare. Det gäller att ta sig tid till problemlösning. För det andra tycker jag att mycket handlar om att se var och en som en människa. Sätt studenterna först! De är våra ”kunder” och vår kärnverksamhet och måste därför vara i fokus.

När är du som nöjdast i ditt arbete?
– När jag har studentkontakt! Jag älskar kontakten med studenterna; de ger så mycket tillbaka. När jag lyckas vara helt närvarande och ha fokus på min publik, alltså mina studenter, då är jag nöjd. Jag tycker också om handledning, att få besvara frågor i pauser och att kanske få tillfälle att samtala med studenterna, så att de känner sig sedda och hörda

Bo Lundahl är universitetslektor på Institutionen för Kultur-språk-medier och undervisar blivande lärare i engelska och språkdidaktik.
– Det här kom som en total överraskning och jag blev väldigt förvånad när jag fick beskedet. Efter att ha varit med länge känns den här typen av uppskattning bra, det är trevligt att bli hedrad.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Att tillsammans med kolleger och studenter hela tiden kunna utveckla tankar och idéer och få möjlighet att fortsätta att lära mig nya saker; det känns fantastiskt.

Vad vill du förmedla till dina studenter?
– Jag försöker att stödja ett förståelse-inriktat ”både-och-seende” hos studenterna, som kontrast till att något antingen är på det ena eller andra sättet. Jag vill uppmuntra studenterna att väga både för och emot och se samband och sammanhang inom ramen för ett dynamiskt samspel. I mitt ämne engelska förutsätter detta att studenterna under utbildningen tillägnar sig goda ämneskunskaper samt god språkförmåga. Min förhoppning är att tiden på lärarutbildningen ska vara en intellektuellt spännande resa som förbereder studenterna för framtiden.

Vad utmärker en god pedagog? 
– All undervisning är relationell; det handlar om människor. Mötet och samtalet är utgångspunkterna. Den roll som jag har, att utbilda blivande lärare, handlar mycket om att studenterna med mitt stöd går in i en blivande yrkesroll. Allt vi gör vilar självklart på en teoretisk grund och utbildningen ska vara utmanande, såväl vetenskapligt som praktiskt. Det vi gör ska vara relevant, intressant, och uppfordrande samt kopplat till studenternas yrkesroll.

Motiveringar:

Adam Grey skapar en inkluderande och positiv lärandemiljö, både i det fysiska och digitala rummet. Han ser till att alla deltar, ger alla det utrymme de behöver och behandlar varje student med respekt. Adam gör det möjligt att se hur de saker som han har lärt oss har en praktisk tillämpning. Alla studenter uppmuntras att utveckla sina egna tankar och idéer. Hans undervisning hjälper oss att utveckla våra färdigheter och tankeprocesser så att vi kan ställa kritiska frågor och delta i det akademiska samtalet. Hans föreläsningar är väl planerade, allt är klart, och om det inte är det tar han sig verkligen tid att förklara tills man förstår. Genom sin användning av digitala medier ger han varje student mycket klar, specifik och praktisk feedback. Man blir bara bättre varje gång! 

Bo Lundahl utvecklar ramar för att guida och fördjupa studenternas förståelse av forskningens olika roller både inom undervisningen och inom det akademiska skrivandet. Genom aktionsforskningsprojekt i kurserna har han på ett konkret sätt visat studenterna hur utbildningen kan vara integrerad med forskning. Inom ramen för kursinnehållet är han alltid angelägen om att ge studenterna utrymme för val som bygger på aktivt och medvetet eget ansvarstagande. Dessa val understöds av såväl undervisnings- som bedömningsformer. Med sin lyhördhet och gedigna erfarenhet som pedagog utvecklar och förfinar han ständigt strategier för att skapa inkluderande lärandemiljöer.

Bo har under många år drivit, utvecklat och deltagit i olika för utbildningen berikande samverkansprojekt och är också den drivande kraften i ämnesgruppens diskussioner kring forskningsbaserad undervisning, kvalitetsarbete och kursutveckling. Han har med sin gedigna kunskap och erfarenhet spelat en ytterst värdefull roll vid förändringsarbete. 

Text: Lotta Solding