Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"6 om sex" - sexualitetsforskning tar plats i Forskarnas galleri

2017-04-27

tittskap_kroppar_blommor

UTSTÄLLNING. Vad forskas det om på Centrum för sexologi och sexualitetsstudier? En ny utställning i Forskarnas galleri på Orkanenbiblioteket ger exempel på detta, och onsdagen den 3 maj är det vernissage i White box.

– Det har varit en utmaning att gestalta ämnet, säger bibliotekarien Lotta Wogensen, projektledare för Forskarnas galleri.

Utgångspunkten är sex forskare, knutna till CSS, som berättar om sina respektive forskningsfält. Men utställningen består av flera delar, exempelvis en tidslinje med nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa och en samling litteratur som är relevant för ämnet.

– Tanken är också att utställningen ska vara interaktiv. Därför har vi en brevlåda där alla som vill kan kommentera eller ställa frågor till forskarna. Sedan projicerar vi texten på väggen, säger bibliotekarien Lotti Dorthé.

Offentliga samtal
Två offentliga samtal i samband med utställningen är också planerade. Det första äger rum den 22 maj, då forskaren Charlotta Carlström och studentprästen Maria Bergius samtalar om sex och makt inför publik. Erotisk litteratur är temat för det andra samtalet, som arrangeras till hösten.

Utställningen är ett samarbete mellan biblioteket och forskarna, och har föregåtts av samtal och en gemensam workshop om hur forskningen ska gestaltas. Pernilla Ouis, tf föreståndare på CSS, kommer även att presentera centrumbildningens arbete på ett mer övergripande plan.

Parallellt med ”6 om sex” visas också den ambulerande utställningen ”Kyss”. Prästen och konstnären Kent Wisti och författaren Maria Küchen har tillsammans omtolkat Höga visan från Bibeln och resultatet har blivit 15 bilder och lika många texter.

Olika sorters samarbete
Forskarnas galleri är en ny satsning, där biblioteket skapar utställningar i samarbete med högskolans forskare för att visa upp forskning på ett lättillgängligt sätt. Projektgruppen fick nyligen 400 000 kronor av Riksbankens jubileumsfond för att utveckla konceptet. I den förra utställningen i Forskarnas galleri, Kvinnor, kultur klass, samarbetade biblioteket med en enskild forskare – Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap. Den här gången är det alltså delar av en centrumbildning som lyfts fram.

– Vi vill testa olika typer av samarbeten i Forskarnas galleri, säger Lotta Wogensen.

Text: Eva Tornbjer