Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anslag för internationellt samarbete

2017-06-21

INTERNATIONALISERING. Ett STINT-anslag på 5 miljoner kronor.
Det får Malmö högskola – tillsammans med Uppsala Universitet (projektledare), Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet, Karlstad Universitet, Högskolan Väst och 19 universitet i Sydafrika. 

Under tre år ska Malmö högskola och övriga involverade lärosäten i ett sydafrikanskt-svenskt universitetsforum gemensamt utveckla en internationell samverkansmodell. Denna modell ska stödja samarbeten gällande Agenda 2030 i sydafrikanska-svenska forskarteam och där flera samhällsaktörer tidigt involveras. 

En interaktiv plattform som utvecklats av Malmö högskolas masterprogram Communication for Development (ComDev) kommer att stödja och bidra till spridning och kommunikation av projektet.
STINT är en förkortning för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Text: Kommunikationsavdelningen