Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Vill involvera alla fakulteter i sexualitetsforskningen"

2016-10-21

NY ROLL: Docent Pernilla Ouis är vikarierande föreståndare för Centrum för sexologi och sexualitetsstudier under det kommande året.
- Den stora utmaningen är att involvera alla fakulteter i sexualitetsforskningen, så att CSS inte bara blir en angelägenhet för Hälsa och samhälle. 

Docent Pernilla Ouis har fått uppdraget att förestå, fördela medel, stödja och driva sexualitetsforskningen framåt på Malmö högskola, under professor Charlotta Löfgren-Mårtensons frånvaro. 
pernilla.o- En centrumbildning kan aldrig  bli en grupp forskares angelägenhet vid en speciell fakultet. Tvärtom är centrumbildningarna utpekade som viktiga för hela högskolan. Frågor och perspektiv måste utforskas och brytas från många olika håll.

Sexualitetsforskning i vidare mening
Pernilla Ouis menar att sexualitetsforskning kan beröra exempelvis samhällsnormer, hur vi lever, teknik, hälsa, välbefinnande, undervisning, kulturer, klass med mera.
- En huvuduppgift på CSS är därför att fånga upp intressanta forskningsfrågor från hela Malmö högskola som rör sexualitetsfrågor i en vidare mening. Vi kan hjälpa till att utveckla idéer, stödja pilotprojekt, ge publiceringsbidrag, skriva gemensamma forskningsansökningar med mera. Därför uppmanar jag forskare från hela Malmö högskola att höra av sig till CSS.

Hedersrelaterat våld i särskolan
Pernilla Ouis egna forskningsområden rör kön, hedersrelaterat våld, sexualitet bland muslimer och sexuellt hälsa i ett globalt perspektiv. Just nu arbetar hon med två pilotstudier; Det ena projektet handlar om hedersrelaterat våld i särskolan, där hon tillsammans med professor Charlotta Löfgren-Mårtenson ställer sig frågor om den intellektuella funktionsnedsättningen hos ungdomar gör det svårare att protestera mot föräldrarna eller om det blir mer problematiskt för dem att leva i ”två kulturer.”
 
Den andra pilotstudien rör medelålders sexuella risktagande och här samarbetar hon med universitetslektor Mats Lundström på Fakulteten för lärande och samhälle
- I den här studien riktar vi in oss på heterosexuella 35-55åringar, som anses moraliskt ansvarstagande. En grupp som egentligen aldrig undersöks trots att rådande samhällsförändringar gjort att vi lever annorlunda och många gånger anammar ungdomars beteende och risktagande.

Så vad skulle du önska i den bästa av världar för CSS ett år framåt?
- Att fler forskningsansökningar blir beviljade och att fler får upp ögonen för betydelsen av sexualitetsforskningen i relation till aktuella samhällsförändringar såsom migration, lagstiftning och normkonflikter.

Text: Helena Smitt