Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internationell nätverksträff för deltagarbaserad hälsoforskning

2016-08-29

Den 25–27 augusti träffades nätverket International Collaboration of Participatory Health Research (ICPHR) på Malmö högskola för sin årliga arbetskonferens. Som värd stod fakulteten Hälsa och samhälle, där flera av nätverkets svenska medlemmar har sin hemvist.

konferensdeltagareICPHR är ett tvärdisciplinärt forskningsnätverk som främst består av folkhälsovetare, socionomer, sjuksköterskor, socialgeografer, sociologer och medicinare, sammanlagt runt 150 forskare från ett trettiotal länder i Europa, Sydamerika, Australien och Nordamerika.

– Jag har varit med från start och vi fortsätter att växa hela tiden, berättar Margareta Rämgård från HS, som är en av arrangörerna.

Vill göra medborgarna mer delaktiga

Gemensamt för nätverkets medlemmar är att de arbetar med deltagarbaserad metodutveckling på området hälsa. Genom att sätta människan i centrum ska professionen och medborgarna bli mer delaktiga i forskningen

– Vi vill utveckla metoder som kan komma åt sociala ojämlikheter och utjämna klyftor på området hälsa, säger Margareta.

Samproducerar artiklar

Nätverket har samproducerat internationella publikationer i form av vetenskapliga artiklar och positionspapper och arbetar nu även på två böcker. Årets träff inleddes med en konferensdag i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen innan färden gick vidare till Malmö. De tre dagarna här innehöll workshoppar, konkret arbete med de pågående gemensamma projekten och planering för framtida samarbeten.

– Det som förenar oss är de deltagarbaserade metoderna, men vi arbetar i väldigt olika sammanhang i de olika länderna. Därför är det så givande att kunna mötas över gränserna berättar Margareta.

Välkomnar fler medlemmar

Nätverket ICPHR är öppet för fler forskare som är intresserade av deltagarbaserade metoder och vill delta i en internationell samverkan med samproduktion inom ramen för hälsa och sociala ojämlikheter.

Mer information och tidigare publikationer finns på deras webbplats, http://www.icphr.org/. Du är också välkommen att kontakta Margareta Rämgård på HS om du vill veta mer.

Text: Janni Karlsson