Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Historisk återblick över Fakulteten för hälsa och samhälle

2016-11-17

Fakulteten för hälsa och samhälle – En framgångsrik historia är en nyproducerad rapport som ger läsaren en historisk återblick över de förändringar och händelser som varit mest avgörande för fakultetens utveckling, från högskolans start till nutid. 

Några centrala områden i rapporten är utvecklingen av forskning, utbildning och fakultetens organisation. Varje dekanperiod har satt sin prägel på fakultetens utveckling och under åren har fokus skiftat från utbildning till forskning till en integration av utbildning och forskning. 

 Det är viktigt att vi kan blicka tillbaka och lära av utvecklingen, inte minst när vi står inför en stor förändring, att vi ska bli universitet, säger dekan Tapio Salonen.

Berndt Hjälm, författare till Fakulteten för hälsa och samhälle – En framgångsrik historia, har varit på fakulteten sedan start. 

–  Även om jag har varit med under alla dessa år blir vissa bitar särskilt tydliga i efterhand, till exempel att utbildningen och forskningen har utvecklats snabbt och kraftfullt och att organiseringen av dem har förändrats mycket över tid. 

Fakulteten för hälsa och samhälle – En framgångsrik historia bygger på ett trettiotal intervjuer, bland annat med fakultetens tidigare dekaner och medarbetare som har haft stort inflytande över verksamheten eller som har varit på fakulteten länge, samt en rad dokument. 

 Det har varit roligt att skriva rapporten men även en utmaning att organisera allt material. Det har varit som att lägga ett pussel, säger Berndt.

Den 5 december arrangerar fakulteten ett samtal om rapporten. Författaren Berndt Hjälm inleder med en introduktion och efteråt följer ett samtal mellan fakultetens tidigare dekaner. Moderator är hedersdoktor Sven-Olof Isacsson. I samband med detta avtackas dekan Tapio Salonen.

Mer om den 5 december hittar du i kalendern

Text: Carolin Lind