Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsanslag möjliggör sabbatsår

2016-06-22

charlotta Löfgren-Mårtenson

MEDARBETARE. Charlotta Löfgren-Mårtenson, professor vid Institutionen för socialt arbete och föreståndare vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, kan tack vare en satsning från Riksbankens Jubileumsfond ta ett sabbatsår och fokusera på sin forskning om sexualitet, genus och unga med intellektuell funktionsnedsättning i ett mångkulturellt samhälle. Hon är en av 15 forskare i Sverige som får möjligheten. 

– Det känns fantastiskt privilegierat att ha blivit utvald i hård konkurrens och jag känner mig både glad och stolt. Dessutom är jag tacksam för att Riksbankens Jubileumsfond genom detta synliggör och ger möjlighet till utveckling av ett viktigt forskningsområde som rör en utsatt grupp, som ibland riskerar att hamna i skymundan, säger Charlotta. 

Riksbankens Jubileumsfond, stiftelsen för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, gör satsningen för sista gången i en treårig försöksverksamhet för att fler svenska forskare ska få tid att färdigställa sin forskning, sammanfatta resultaten i större verk och synteser och därmed sprida forskningen till en bredare målgrupp.

– Anslaget innebär att jag nu får en sammanhållen tid för att syntetisera min forskning på ett sätt som vardagen i akademin annars inte möjliggör. Det är lätt att arbetstiden äts upp av undervisning och administration, säger Charlotta.

– Satsningen kan även stötta svensk forskning globalt eftersom det internationellt är många professorer som med jämna mellanrum har ett sabbatsår i sina tjänster, tillägger Charlotta.

Text: Carolin Lind