Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskning för att öka kvinnors sexuella hälsa

2016-09-16

FORSKNING. Den 22 september håller Eva Elmerstig sin docentföreläsning När sex gör ont – kvinnors erfarenheter av vulvovaginalsmärta. Evas intresse för området väcktes när hon arbetade som barnmorska och sexolog på en ungdomsmottagning där hon träffade unga kvinnor som beskrev erfarenheter av smärta vid sexuella situationer. Det fanns lite kunskap på området och det var det som fick Eva att börja forska. 

Eva Elmerstig

Vad handlar din föreläsning om?

– Jag kommer att prata om kvinnors erfarenheter av vulvovaginalsmärta och hur det kan påverka sexuella situationer. Det kommer att vara utifrån min forskning som jag bedrivit under många år samt klinisk arbete som sexolog. I min forskning har jag genomfört både kvalitativa intervjustudier samt enkätstudier med unga kvinnor som har erfarenheter av vulvovaginalsmärta och/eller fysiska obehag vid sexuella situationer. Jag har också arbetat kliniskt under flera år med just dessa frågor, både på ungdomsmottagning och på sexologmottagning.

Hur väcktes ditt intresse för ämnet?

– Jag arbetade på ungdomsmottagning som barnmorska och sexolog och träffade där många unga kvinnor som beskrev erfarenheter av smärta vid sexuella situationer. Det var tydligt att smärtan påverkade deras sexuella situationer i stor utsträckning. Då det inte fanns mycket kunskap om ämnet kände jag att det var mycket viktigt att börja forska inom området, vilket blev början på min doktorsavhandling. Efter min disputation har jag bedrivit forskning inom andra områden inom sexologi, men jag har också alltid haft studier på gång kopplat till just kvinnors erfarenheter av vulvovaginalsmärta, då det fortfarande behövs kunskap inom området.

Vad hoppas du att din forskning ska leda till?

– Jag vill belysa området och hoppas på att kunskapen kommer att öka kvinnors sexuella hälsa. Kunskapen kan användas av forskare, lärare, sexologer, läkare, barnmorskor, psykologer och kuratorer som arbetar med att främja sexuell hälsa hos kvinnor.