Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De ska ta fram förslag till ny strategi

2016-12-21

UNIVERSITETSSTATUS. Fem professorer, tre universitetslektorer, en doktorand och en student.
Där har ni gruppen som tillsammans med rektor och prorektor ska arbeta fram högskolans strategi för 2018 - 2022.
Den nya planen är tänkt att vara färdigställd och beslutad i sommar.

  MalinIdeland
  Per Alstergren
  Carina Listerborn
  Malin Ideland, Per Alstergren och Carina Listerborn

I slutet av förra månaden beslutade rektor Kerstin Tham, som vi berättat tidigare på medarbetarsidorna, att högskolan ska ta fram en ny strategisk plan för utbildning, forskning, samverkan och innovation inför lärosätets uppgradering till universitet. Den nya planen ska, enligt beslutet, bygga på tidigare strategisk plan (Strategi 2020), det fördjupade underlaget till regeringen (”Malmö universitet 2018 – Mångfald, kreativitet och samhällsengagemang”) och de strategiska satsningar och prioriteringar som fakulteterna ska lämna in senast sista mars nästa år.
Dessutom är det tänkt att den nya planen ska innehålla konkretisering av den målbild och de målområden som nyligen presenterades av rektor.         

Enligt gällande planering – som nu sänts ut till deltagarna i gruppen – ska arbetet inledas i januari och avslutas i juni. Med beslut av styrelsen i ärendet i mitten av samma månad eller augusti som följd. Totalt är nio möten för gruppen inplanerade under våren.
– Vi i ledningen är väl medvetna om att tempot är högt för dessa strategiskt viktiga arbeten.
– Men samtidigt är det nödvändigt om vi inte ska tappa fart i processen att relativt snabbt omvandla högskolan till universitet och växla upp volymen på vår forskning, förklarade Kerstin Tham i samband med beslutet.

Aktuell arbetsgrupp består av sammanlagt 12 personer – utöver rektor Kerstin Tham och prorektor Per Hillbur, som ska leda arbetet med planen. Det är två  kollegialt valda lärarrepresentanter per fakultet samt representanter för högskolans doktorander respektive studenter.
Därutöver kommer även Paula Pragert, planeringschef, och Madeleine Persson, analytiker, från avdelningen Utbildnings- och forskningsstöd att vara kopplade till gruppen i rollen som administrativt stöd.  

Text: PM Eriksson