Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Flera till konferens i Tanzania

2015-02-26

SAMVERKAN. Prorektor Cecilia Christersson och flera forskare har varit drivande i konferensen ”Learning together for Change” som Malmö högskola är medarrangör för. Flera kommer också att delta på konferensen som går av stapeln i Arusha i Tanzania 27–29 april.

Fler barn, ungdomar och vuxna ska få möjlighet till att gå i skola och få tillgång till högre utbildning 2015. Det handlar ”Education for All” om – ett globalt initiativ som leds av UNESCO.

  education-for-all
   

”Learning together for Change” är en öppen konferens som hålls i Tanzania. Målet med konferensen är att stärka ”Education for All”. Initiativtagare och finansiärer till konferensen ”Learning together for Change” är SUHF och SIDA. Malmö högskola är medarrangör tillsammans med en rad svenska lärosäten och deras afrikanska partneruniversitet.

– Utmaningen för Afrika är inte bara att generellt öka antalet som får såväl skolutbildning som högre utbildning, utan även att se till att såväl flickor som pojkar kan utbilda sig, säger prorektor Cecilia Christersson, som leder styrgruppen för konferensen.

Fyra teman med åtta workshops
Under konferensen kommer deltagarna kunna välja bland åtta workshop på de fyra teman; hållbarhet och förändring, lärande, teknik och globalisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet och genus, samt kvalitet.

Malmö högskola aktiv medarrangör
Malmö högskola ingår i tre av fyra arbetsgrupper, som ligger bakom planeringen av workshopsen som anordnas, och har koordinerat två av dem. Prorektor Cecilia Christersson har sedan starten varit en drivande kraft i planeringen av konferensen.

– Vi har varit ytterst måna om att denna konferens är ett gemensamt kollaborativt projekt mellan svenska och afrikanska lärosäten. Styrgruppen har aktivt arbetat för att i så stor omfattning som möjligt få med så många afrikanska perspektiv som möjligt, säger Cecilia Christersson.

Vill bidra med forskningsbaserade rekommendationer
– Inför nästa post-millenium-mål för utbildning vill vi efter denna konferens bidra med forskningbaserade rekommendationer som kan understödja att målen blir något vassare, utifrån perspektiven demokrati, hållbarhet, teknologi och kvalitet, fortsätter Christersson.

Text: Lotta Orban