Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktuellt om kommunikationsfrågor

2015-12-17

MEDARBETARE. Så når du kommunikationsavdelningen under julen. Ny publiceringsdag för medarbetarnyhetsbrevet och en påminnelse om att extern och intern information på mah.se har olika sökfunktioner.

Så når du kommunikationsavdelningen under julen

Under julhelgen 22/12-10/1 är kommunikationssupporten stängd. Kontakta kommunikationschef Karin Arvidsson för brådskande ärenden. Högskolans officiella sociala mediekanaler bevakas av kommunikationsavdelningen även under helgerna.

Mallar till powerpoints på svenska och engelska, till inbjudningar och posters samt logotyp och grafisk profil hittar du här.

Svårt att hitta på webben?

Du vet väl att medarbetarinformationen separerades från information som vänder sig till externa webbesökare i våras? Medarbetarsidorna fick också en separat sökfunktion. För att komma in på medarbetarsidorna klickar du på ”medarbetare” i sidtoppen, eller skriver in webbadressen mah.se/medarbetare.

Bakgrunden till förändringen var att det både i de regelbundna webbundersökningar som har gjorts, och i möten med medarbetare och studenter brukar komma fram att många upplever högskolans webb som rörig, att det är svårt att hitta det man behöver. Den främsta anledningen till det är att vår webb har haft ett för stort uppdrag, här har information om utbildningar, forskning och kontaktpersoner blandats med intern medarbetarinformation, webbsidor som fungerar som arbetsredskap, och material som sparats för arkivering. Att intern information separerades från extern information i mars 2015 var ett stort steg för att göra det lättare att hitta på vår webb.

Ny dag för nyhetsbrevet

Från och med nästa termin ändrar medarbetarnyhetsbrevet utgivningsdag till fredag morgon istället för torsdag eftermiddag. Detta för att innehållet ska vara mer aktuellt när det kommer. Deadlines för att få med innehåll i nyhetsbrevet kvarstår.

Text: Johanna Svensson