Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarnyheter

Samhällsrelation – en integrerad del av forskning och utbildning

SAMVERKAN. Mau innovation, ett innovationskontor med uppgift att vara en katalysator för universitetets arbete med nyttiggörande av kunskap samt en samlande nod för innovation inrättas den 1 januari 2019. Uppdraget är att i samverkan med andra samhällsaktörer verka för att kunskap, kompetens och kreativitet kommer till nytta och bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle.

Fler nyheter