Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Medarbetarnyheter

Malmö universitet ska vara jämställdhetsintegrerat år 2020

MALMÖ UNIVERSITET. Nu är handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2017–2019 fastställd av rektor Kerstin Tham. Det kommande arbetet kommer att handla om att införa och förbättra rutiner och öka kunskaperna i organisationen för att säkerställa likvärdiga möjligheter för kvinnor och män.

Fler nyheter