Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrdokument

Styrelse och rektor vid Malmö universitet har beslutat om en rad styrdokument som gäller för all verksamhet. De finns listade nedan. Listan uppdateras kontinuerligt så att länkar till dokumenten alltid leder till den senaste versionen. Styrdokumenten kommer att kompletteras med handledningar om hur vi arbetar med olika arbetsuppgifter eller processer.

För frågor kring dokumentverktyget bakom nedanstående länkar, var vänlig vänd dig till Anita Braun eller Johan Portland.

 

Strategidokument (kärnverksamhet) Arbetsordningar och delegationer Övriga ledningsdokument
Avtal med personalorganisationer Löner och arvoden Personal
Utbildning Forskning och utbildning på forskarnivå Ekonomi
Kommunikation och publicering IT-dokument Regler för informations- och IT-säkerhet
Lokaler Säkerhet och krishantering  

Strategidokument (kärnverksamhet)

Arbetsordningar och delegationer

Övriga ledningsdokument

Avtal med personalorganisationer

Löner och arvoden

Personal

Utbildning

Forskning och utbildning på forskarnivå

Ekonomi

Kommunikation och publicering

IT-dokument

Regler för informations- och IT-säkerhet

Lokaler

Säkerhet och krishantering