Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vägen till universitet

Skylt-på-plats

Den 1 januari 2018 blev vi Malmö universitet, vilket bland annat innebär ett utökat forskningsanslag och möjlighet att på egen hand besluta om att starta forskarutbildningar. Beskedet kom i juni 2016 och sedan dess har förberedelserna pågått, bland annat i form av en ny strategisk plan och insatser för att stärka forskning och forskarutbildning. Byte av namn och logotyp har dessutom medfört en rad praktiska förändringar, och ett firande under hela 2018 planeras nu för fullt. På dessa sidor hittar du aktuell information om vad som händer.

Mer om lärosätets ambitioner och planer för framtiden kan du läsa om i det fördjupade underlag som lämnades in till regeringen

Medarbetarnyheter om vägen till universitet

Flera insatser för att öka intäkter (3 maj 2017)
Prioriteringar ska lyftas i dialogmöten(4 april 2017)
Hållbarhet i fokus för Malmö universitet (29 december 2016)
Minister betonar forskningens kvalitet på Malmö högskola(29 november)
Så ska det utökade anslaget fördelas(28 oktober 2016)
Vägen till universitet visar sig i regeringens höstbudget(23 september 2016) 
Vägen till att bli Malmö universitet – vad händer nu?(31 augusti 2016)
Kerstin Tham: ”Vi är fantastiskt glada(16 juni 2016)