Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Odontologiska fakultetens utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden (UN) skall

  • verka för att de kurser och andra utbildningsmoment som ingår i utbildningen samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt och erhåller högsta möjliga kvalitet
  • aktivt främja utbildningens internationalisering
  • medverka vid utvärdering av verksamheten
  • handlägga studerandefrågor såsom antagning, studieortsbyten, studieuppehåll samt tillgodoräkning av utbildning från annat lärosäte inom eller utom landet
  • i övrigt bereda frågor angående grundutbildning samt på fakultetsstyrelsens delegation eller uppdrag handlägga ärenden som överlämnas till nämnden

Utbildningsnämnden skall ha 11 ledamöter enligt följande:

  • 6 lärare
  • 4 studerande
  • 1 yrkeslivsrepresentant

Utsedda av dekanus 
Liselotte Paulsson, ordförande, universitetslektor, övertandläkare
Gunnar Warfvinge, vice ordförande, professor
Nina Lundegren, universitetslektor
Pia Lindberg, universitetslektor/övertandläkare
Sofie Cronholm, universitetsadjunkt
Zdravko Bahat, universitetsadjunkt

Yrkeslivsrepresentant 
Vasilios Bitzekis, klinikchef

Utsedda av studentkåren 
Nikola Stanisic, kårordförande
Elin Nordström, vice kårordförande 
Amanda Cervenka, studentrepresentant tandteknikerutbildningen
Roxana Moradzadeh, studentrepresentant tandhygienistutbildningen
Maria Lundahl, studentrepresentant tandhygienistutbildningen

Närvaro-yttranderätt 
Anders Hedenbjörk Lager, universitetslektor, programansvarig tandläkarutbildningen 
Evaggelia Papia, universitetsadjunkt, programansvarig tandteknikerutbildningen
Anna Karlbrink, universitetsadjunkt, programansvarig tandhygienistutbildningen
Maria Pigg, universitetslektor/övertandläkare, programansvarig IM
Sofia Petrén, universitetslektor/övertandläkare, programansvarig KUT
Claes Wickström, universitetslektor

Personalorganisationernas representant (närvaro och yttranderätt) 
Tore Hallmer, tandläkare (SACO)