Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ta chansen att nominera lärarrepresentanter till styrelsen för Malmö universitet!

Den 30 april 2020 går mandattiden ut för Malmö universitets nuvarande universitetsstyrelse. En ny styrelse ska utses för en mandatperiod om tre år. 

I universitetsstyrelsen ingår tre lärarrepresentanter. Dessa representanter väljs av de anställda vid Malmö universitet. Som anställd räknas den som till minst 50 % är anställd tillsvidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år från mandatperiodens början.

Du som är anställd på Malmö universitet har nu möjlighet att nominera personer som du anser vara lämpliga att representera lärarkåren i universitetsstyrelsen. 

Nomineringar kan göras till och med 15 november i form av ett mejl till epostadressen ValUS2020@mau.se. Mejlet ska innehålla namn på kandidat samt en kort motivering varför personen bedöms vara lämplig att ingå i universitetsstyrelsen. Du kan givetvis nominera dig själv eller föreslå kollegor.

Möjligheten att nominera lärarkandidater är ett led i Malmö universitets strävan att främja öppenhet och kollegialt inflytande i valet av ny styrelse. De förslag som inkommer blir ett underlag för den valberedning som utsetts av Malmö universitet och som har till uppgift att föreslå tre lärarrepresentanter och suppleanter till kommande universitetsstyrelse. 

I valberedningen ingår:

  • universitetslektor Malin Axelsson, HS
  • universitetslektor Magnus Andersson, KS
  • professor Johan R Norberg, LS (ordf.)
  • universitetslektor Suzan Boztepe, TS
  • universitetslektor Christel Larsson, OD

Själva valet kommer att ske elektroniskt och alla röstberättigade kommer att få en valsedel via sin e-post. Mer information kommer i samband med att valet startar, vilket beräknas pågå under perioden 24 februari – 8 mars 2020.

Läs mer: Riktlinjer vid val av lärarrepresentanter till Universitetsstyrelsen