Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetsstyrelsen

Ledamöter utsedda av regeringen

Metta Fjelkner, ordförande
Sindra Petersson Årsköld, docent/Senior Advisor, vice ordförande
Eva Ahlgren, F. förvaltningschef
Bengt-Ove Boström, F. vicerektor
Joel Eklund, verkställande direktör
Annika Nilsson, kanslichef
Jens Schollin, professor, F. rektor
Kerstin Tham, professor, rektor 
Per Tryding, fil dr., vice verkställande direktör

Ledamöter utsedda av lärarna

Eva Carin Ekberg, professor
Helena Holmström Olsson, biträdande professor
Carina Listerborn, professor

Ledamöter utsedda av studenterna

Jenna Pystynen
Yuliyan Konstantinov
Michel Anderlini, Doktorandkåren

Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt 

Naser Eftekharian, OFR/ST
Rebecka Johansson, SACO
Karin Everlund, SEKO

Sekreterare: 

Paula Pragert

Jenna Pystynen

Yuliyan Konstantinov

Angelica Wågby, Doktorandkåren