Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetsövergripande ledningsgrupper

Malmö universitets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen. Universitetets verkställande ledning, tillika myndighetschef, är rektor. Prorektor är rektors ställföreträdare.

Universitetsledning

Rektor Kerstin Tham
Prorektor Per Hillbur
Vicerektor för samverkan och innovation Charlotte Ahlgren Moritz 
Vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande Cecilia Christersson
Vicerektor för samhällsutmaningar Tapio Salonen
Universitetsdirektör Susanne Wallmark
Biträdande universitetsdirektör Åke Jansson 

Universitetets ledningsgrupp

I universitetets ledningsgrupp ingår universitetsledningen plus:
Dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle Anders Kottorp 
Dekan för Fakulteten för kultur och samhälle Rebecka Lettevall
Dekan för Fakulteten för lärande och samhälle Anders Linde-Lausen 
Dekan för Fakulteten för teknik och samhälle Andreas Jacobsson 
Dekan för Odontologiska fakulteten Gunilla Klingberg
Tf bibliotekschef Sara Kjellberg
Kommunikationschef Ingrid Persson
Studentrepresentanter