Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Odontologiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen, med en majoritet av vetenskapligt skolade, dvs disputerade, ledamöter har ett övergripande ansvar för fakultetens strategiska utveckling och beslutar när det gäller forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier. Fakultetsstyrelsen fattar också beslut om inrättande och avvecklande av utbildningsprogram för fakulteten, slutligt beslut fattas av Rektor. Fakultetsstyrelsen är i övrigt rådgivande i alla övergripande frågor där dekanus har beslutsmandat.

Enligt universitetsstyrelsens beslut skall den odontologiska fakultetsstyrelsen ha 13 ledamöter med följande sammansättning:

5-7 företrädare för lärarna
fakultetens dekanus
2 företrädare för studenterna
1 företrädare för doktoranderna
2-4 externa ledamöter (representanter för yrkeslivet och omgivande samhället

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2019–2022.

(2019-04-01 – 2022-03-31)

Externa ledamöter 

 • Ingemar Petersson (fakultetsstyrelsens ordförande)
 • Carina Nilsson
 • Åsa Manelius

Ledamöter 

 • Christel Larsson, universitetslektor, Avdelningen för materialvetenskap och teknologi 
 • Maria Pigg, universitetslektor, Avdelningen för endodonti 
 • Jonas Becktor, universitetslektor, Avdelningen för käkkirurgi och oral medicin 
 • Bengt Götrick, universitetslektor, Avdelningen för oral diagnostik 
 • Jan Persson, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT) 
 • Anna Karlbrink, universitetsadjunkt, Avdelningen för oral diagnostik

Representanter för de studerande 

 • Elin Nordström, studentrepresentant 
 • Nikola Stanisic, studentrepresentant 
 • Marie Nordström, doktorandrepresentant

Fackliga representanter (närvaro- och yttranderätt) 

 • Karin Everlund, SEKO 
 • Tore Hallmer, SAKO, universitetsadjunkt 
 • Naser Eftekharian, ST-OFR/s

Övriga 

 • Daniel Bengmark, projektkoordinator 
 • Stefan Gavare, administrativ chef