Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Lärande och samhälle

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2019–2022.

(2019-04-01 – 2022-03-31)

Externa ledamöter

Lars Rehnberg, fakultetsstyrelsens ordförande
Inga-Britt Henriksson, fakultetsstyrelsens vice ordförande

Lärande och samhälles dekan

Anders Linde Laursen, professor

Lärare vid Malmö universitet

Jan-Eric Ekberg, universitetslektor, Institutionen för idrottsvetenskap
Magnus Erlandsson, universitetslektor, Institutionen för skolutveckling och ledarskap
Carolina Martinez, universitetslektor, Institutionen för barn, unga och samhälle
Pia Nygård Larsson, universitetslektor, Institutionen för kultur, språk och medier
David Rosenlund, universitetslektor, Institutionen för samhälle, kultur och identitet
Per-Markku Ristilammi, professor, Institutionen för urbana studier
Lena Andersson, universitetsadjunkt, Institutionen för natur, miljö och samhälle

Representanter för de studerande

Nina Huovinen, studentrepresentant
Charlotta Tjärdahl, studentrepresentant
Majid Jaffari, doktorandrepresentant