Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Hälsa och samhälle

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2019–2022.

(2019-04-01 – 2022-03-31)

 

Externa ledamöter: 

  • Hannie Lundgren, ordförande
  • Eskil Mårtensson

Lärarrepresentanter:

Studeranderepresentanter:

Representant för doktoranderna:

I fakultetsstyrelsen har företrädare för personalorganisationerna närvaro och yttranderätt:

Adjungerade:

Sekreterare och sammankallande:

Sammanträdestider hösten 2019:

  • 2019-09-24 13:00-16:00
  • 2019-10-21 09:00-12:00
  • 2019-12-09 13:00-16:00

Samtliga möte i U412, Jan Waldenströmsgata 25, kl 13-16.