Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Kultur och samhälle

Fakultetsstyrelsen är beslutande i frågor rörande fakultetens forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier, om förslag till rektor rörande inrättande eller avveckling av utbildningsprogram samt i andra frågor i enlighet med av rektor beslutad delegationsordning. Fakultetsstyrelsen är i övriga frågor rådgivande till dekan.

Läs delegationen till fakultetsstyrelsen samt tilläggsbeslut

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2019–2022.

(2019-04-01 – 2022-03-31)

Externa ledamöter:

  • Ulf Zander, (ordförande), professor, historiska institutionen, Lunds universitet
  • Birthe Müller, ordförande för IM Individuell Människohjälp 
  • Vakant plats

Dekan:
Rebecka Lettevall

Lärarrepresentanter:
Johan Brännmark, universitetslektor, Institutionen för globala politiska studier
Anders Edvik, (vice ordförande), universitetslektor, Institutionen för urbana studier
Astrid Hedin, universitetslektor, Institutionen för globala politiska studier
Petra Ragnerstam, universitetslektor, Institutionen för konst, kultur och kommunikation
Hoai Anh Tran, universitetslektor, Institutionen för urbana studier
Malin Ideland, professor, Institutionen natur, miljö och samhälle
Charlotte Asbjørn Sörensen, universitetsadjunkt, Institutionen för konst, kultur och kommunikation

Studeranderepresentanter:
Johan Ekstedt, Doktorandkåren
Randy Pham, Studentkåren Malmö


Handläggare:
Birgitta Magnusson