Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Programkommittén

Uppdrag

Programkommitténs uppdrag är att bereda ärenden till Beredningen för utbildning rörande inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden enligt styrdokumentet

Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden samt tillstånd att utfärda examen vid Malmö universitet. (i Box)

Ledamöter

Ordförande
Christel Bahtsevani, videdekan/universitetslektor samt ledamot i Beredningen för utbildning

Universitetskansliet
Monika Patay, utbildningshandläggare 
Anna Sandell, kvalitetskoordinator

Rådet för samverkan
Mats Persson, prefekt

Beredningen för forskning och forskarutbildning
Per-Markku Ristilammi, professor

Studentkåren Malmö
Yuliyan Konstantinov

Programkommitténs process

Bild på flödesschema över programutskottets tidsplanering för 2019

Se tidsplanen för inrättande av nya utbildningar 2019 (i Box)