Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Programkommittén

Uppdrag

Programkommitténs uppdrag är att bereda ärenden till Beredningen för utbildning rörande inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden enligt styrdokumentet

Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden samt tillstånd att utfärda examen vid Malmö universitet. (i Box)

Ledamöter

Christel Bahtsevani, ordförande, Beredningen för utbildning
Monika Patay, utbildningshandläggare, Universitetskansliet
Mats Persson, Rådet för samverkan
Per-Markku Ristilammi, Beredningen för forskning och forskarutbildning
Anna Sandell, kvalitetskoordinator, Universitetskansliet
Yuliyan Konstantinov, Studentkåren Malmö

Programkommitténs process

Bild på flödesschema över programutskottets tidsplanering för 2019

Se tidsplanen för inrättande av nya utbildningar 2019 (i Box)