Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beredningar och råd

Universitetsgemensamma frågor inom utbildning samt forskning och forskarutbildning bereds i Beredningen för utbildning och Beredningen för forsknings- och forskarutbildning. Beredningarnas uppdrag och sammansättning beslutas av rektor.
Rektor kan även tillsätta rådgivande grupperingar för viktiga universitetsgemensamma frågor. Rådens uppdrag och sammansättning beslutas av rektor och rådens ordförande rapporterar direkt till rektor.
Beredningarna och råden är inte beslutande.