Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Införande av Canvas

Projektet i korthet

Malmö universitet avser att införa den lärplattformstjänst som SUNET ämnar erbjuda alla lärosäten. Under våren 2017 beslöt SUNET att sluta avtal med Instructures lärplattform "Canvas". En projektgrupp har tillsatts som ska arbeta med implementeringen av ny lärplattform (LMS) och målet är att detta arbete ska kunna färdigställas under 2018. Under vårterminen 2018 genomförs ett antal pilotkurser i Canvas och ordinarie kurser går över från itslearning till Canvas hösterminen 2018 och vårterminen 2019. Läs mer om arbetet med "SUNET LMS" här. Arbetet pågår med förberedelser för övergången som utbildning, arkivering och lagring av befintligt material kommuniikation med mera. Projektets arbete kan följas här.


Kort bakgrund

Införandet skall stärka Malmö universitets kvalitet i undervisningen. Genom att införa en ny modern lärplattform erbjuds möjligheter att stimulera universitetets pedagogiska utveckling och digitalisering. Förutsättningarna för kollaborativt lärande skall genom införandet öka för studenter, doktorander, personal och andra intressenter. Ambitionen är att ge ökade möjligheter till kommunikation, flexibilitet, synlighet och tillgänglighet samt bättre möjligheter till uppföljning.