Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Niagaraomtaget

Projektet i korthet

Syftet med Niagaraomtaget är att föreslå åtgärder som ska bidra till en mer hållbar arbetsmiljö i Niagara och som understödjer verksamhetens olika behov. De akademiska miljöerna i Niagara ska därför utformas på ett sätt som understödjer både undervisning, forskning och administration. Projektgruppen ska presentera förslag på olika miljöer senast februari 2018. Själva ombyggnaderna kommer att vara ett separat projekt.

Bakgrund

Vid en arbetsmiljöundersökning som genomfördes före och efter flytten till Niagara (Hanne Berthelsen, Josefin Björk och Tuija Muhonen, prellimär rapport, 2016) framkom att arbetsmiljön i Niagara inte är utformad på bästa sätt för att understödja den verksamhet som i dag bedrivs i huset, varför ett "omtag" behöver göras.