Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tidplan

Januari - februari: Förberedelser

Februari - mars: Definiera och distribuera underlag

Februari - april: Utforma struktur för paneler och bedömningskommitté, nominera, utse, kontakta och instruera bedömmare

Mars - Juli: Självvärderingar

26 - 29 november: Platsbesök

Vinter 2019/20: Rapport

2020 och framåt: Implementering Malmö universitets kvalitetsarbete