Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsmiljöer och koordinatorer

Fakulteten för hälsa och samhälle
ERA-koordinator: Professor Lars Plantin

Institutionen för biomedicinsk vetenskap
ERA-koordinator: Professor Thomas Arnebrant

Institutionen för kriminologi
ERA-koordinator: Professor Marie Torstensson Levander

Institutionen för socialtarbete
ERA-koordinator: Professor Philip Lalander

Institutionen för vårdvetenskap
ERA-koordinator: Professor Christine Kumlien

 

Fakulteten för kultur och samhälle
ERA-koordinator: Professor Per-Markku Ristilammi

Institutionen för globala politiska studier
ERA-koordinator: Universitetslektor Peter Hallberg

Institutionen för konst, kultur och kommunikation
ERA-koordinator: Professor Bo Reimer

Institutionen för urbana studier
ERA-koordinator: Universitetslektor Christina Lindkvist Scholten

 

Fakulteten för lärande och samhälle
ERA-koordinator: Professor Tobias Olsson

Institutionen för barn, unga och samhälle
ERA-koordinator: Universitetslektor Johan Dahlbeck

Institutionen för idrottsvetenskap
ERA-koordninator: Professor Susanna Hedenborg

Institutionen för kultur, språk och medier
ERA-koordinator: Universitetslektor Shannon Sauro

Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle
ERA-koordinator: Universitetslektor Jesper Sjöström

Institutionen för samhälle, kultur och identitet
ERA-koordinator: Professor Johan Lundin

Institutionen för skolutveckling och ledarskap
ERA-koordinator: Professor Sven Persson

 

Fakulteten för teknik och samhälle
ERA-koordinator: Professor Paul Davidsson

Institutionen för datavetenskap och medieteknik
ERA-koordinator: Universitetslektor Romina Spalazzese

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
ERA-koordinator: Professor Per Jönsson

 

Odontologiska institutionen
ERA-koordinatorer: Professor Per Alstergren and Lars Bondemark