Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Projektkontoret

Projektkontoret har till uppgift att tillhandahålla mallar och riktlinjer samt erbjuda stöd till projektägare och projektledare i projektets olika faser. För universitetsgemensamma projekt, dvs projekt beslutade av universitetsledningen, finns ett fastställt arbetssätt som ska följas. Arbetssättet och mallarna för olika projektdokument kan dock med fördel användas även i övriga utvecklingsprojekt inom Malmö universitet.

Projektkontoret publicerar information om pågående och avslutade projekt och ansvarar för uppföljning på en övergripande nivå av de projekt som ingår i den universitetsgemensamma projektportföljen.

Vad är ett projekt?
Verksamhetsutveckling handlar om att förändra någonting i verksamheten för att uppnå en förbättring. Projekt är en form, av flera, som kan användas i arbete med verksamhetsutveckling. För att bedöma om det är lämpligt att bedriva arbete i projektform bör man ta hänsyn till om följande kriterier är uppfyllda:

• Det finns ett klart definierat syfte och mål.
• Det bedöms vara ett arbete som är så omfattande att det inte kan lösas med ordinarie resurser eller inom ordinarie organisation.
• Det är tidsbegränsat.
• Det är unikt, inte återkommande.
• Det är planerat, inte en akut aktivitet.
• Det skapas en särskild, tillfällig organisation, som oftast omfattar mer än den egna arbetsenheten.
• Det finns en särskild projektbudget.

Uppdrag
Om arbetet inte stämmer in på en eller flera av punkterna ovan kan det istället hanteras som till exempel ett uppdrag i den ordinarie verksamheten eller genom förbättringar av en eller flera processer.

Uppdragsmall