Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Handlingsplan och målbild MAX IV och ESS

Malmö universitet har sammanställt en handlingsplan och målbild för nyttjande av MAX IV och ESS. I detta dokument konstateras det att Malmö universitet – tack vare sitt läge, sin profil samt styrkor – har en unik möjlighet att påverka forskningsinriktningarna och bli en viktig aktör inom strukturerna och miljöerna kring strålningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS. 

Inom lärosätet har vi kompetens för att framgångsrikt kunna utnyttja fördelarna med aktuella anläggningar. Våra forskare har stor erfarenhet av att arbeta med både röntgen- och neutronkällor. Dessutom finns det forskning inom materialmodellering som väl kompletterar och stärker den experimentella verksamheten.

Ett stort antal forskningsprojekt inom aktuella områden bedrivs i dag med stöd av omfattande extern finansiering från exempelvis EU, Vetenskapsrådet, Vinnova och Nordforsk. Dessa projekt är exempelvis dedicerade till instrumentutveckling och forskningsfrågeställningar som är tydligt kopplade till röntgen- och neutronanvändning till större nätverkssatsningar.

Malmö universitet är även, i samarbete med andra nordiska lärosäten, aktiva inom utbildning på master- och doktorandnivå inom Life Science.
Därutöver har vi lång erfarenhet av att bilda nätverk och delta i gemensamma ansökningar. Universitetet är bland annat aktiv partner i projektet Hanseatic League of Science (HALOS) samt representerade i styrelserna för Swedish Neutron Scattering Society (SNSS) och ESS Science focus team.

Malmö universitets målbild för nyttjande av MAX IV och ESS (enligt handlingsplan):

  • Utveckla vår forskning och utbildning relaterad till de nya strålkällorna
  • Fokusera och stärka våra styrkeområden inom forskning kopplad till ESS/MAX IV genom till exempel rekryteringar, projektstöd och forskarskolor
  • Integrera moment relaterade till ESS/MAX IV i våra utbildningar
  • Stärka intern och extern samverkan rörande användning av de nya strålkällorna.