Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

En campusplan för Malmö universitet

Malmö högskola skapar en campusplan för Malmö universitet

Hur och var möts vi på Universitetsholmen år 2033? Hur och var möts vi på SUS? Malmö universitet är universitet mitt i staden – en del av staden och en viktig del av sina närområden.

Universitetets campusplan är ett visionärt dokument för universitetets långsiktiga fysiska miljö som tas fram av medarbetare och studenter på Malmö universitet tillsammans med Akademiska hus och Malmö stad för att vår fysiska miljö ska utvecklas i en hållbar riktning.

"Det viktigaste med utformningen av en campusplan är att våra studenter och medarbetare är delaktiga i processen och att vi värnar om de olika akademiska verksamheternas särart och identitet. Mycket av vår forskning och utbildning bedrivs i olika samhällskontexter såsom bostadsområden, skolor, hälso- och sjukvård och företag. Den behöver spegla vårt samhällsengagemang och nära samverkan i olika samhällskontexter" rektor Kerstin Tham.

Arbetet med underlag till universitetets långsiktiga lokalstrategi påbörjades hösten 2017 och fortsatte 2018. Ett stort antal workshoppar med olika intressenter, möten med ledningsgrupper, en enkät till studenter och medarbetare, styrdokument och annat underlag kommer att ligga till grund för planen.

Det lutar åt förädling och förstärkning

Workshoppar

  • Workshoppar som vände sig till universitetets medarbetare och studenter med intresse för universitetets framtida fysiska miljö och hade fokus på verksamhetens behov och krav.
  • En workshop som vände sig särskilt till universitetets grannar och handlade om framtidsplaner för områdena runt campus, och de utvecklingsfrågor och behov som man kunde se tillsammans med intressenter och beslutsfattare utanför universitetet.
  • Workshop med beslutfattare.
  • Extrainsatta workshoppare för att samla upp fler intressenter.
  • Samlande workshop.