Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitaliseringsuppdraget

Digipedagoger sökes

Som digipedagog bidrar du till att stödja universitetets lärare i hur man kan använda och utveckla digitala arbetssätt och verktyg i undervisningen. Tillsammans med universitets it-pedagoger kommer du att hjälpa kollegor som har frågor och funderingar om digitala former för lärande.

Läs mer och ansök här (senast 25 november)

Join the Digi Research Circle

The Advisory Board for Digitalization is looking for Malmö University researchers interested in the digitalization of higher education from an academic perspective.

Apply now to join the Digi Research Circle (due 8 november)


Digitaliseringsuppdraget går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på Malmö universitet. Det handlar till exempel om att kartlägga medarbetares och studenters behov och drivkrafter när det gäller digitala arbetsprocesser. Målet är att ge förslag på hur digitalisering kan höja kvaliteten i de ovan nämnda verksamheterna.

In English

The Digitalization Initiative studies what incentives and needs Malmö University’s staff and students have in relation to working digitally, both regarding digital tools and processes. The aim is to create a strategy for how digitalization can improve the quality of education, research, collaboration and internationalization, in accordance with Malmö University’s Strategy 2022. The initiative is headed by Andreas Jacobsson, Dean of Malmö University's Faculty of Technology of Society.

The Advisory Board for Digitalization sets the framework of what the Digitalization Initative should focus on. The chair of the advisory board is Andreas Jacobsson. Its members include the heads of the University Library, the Communications Department, IT Service, and the director for the Center for Teaching and Learning (AKL). The advisory board works closely to three reference groups, focusing on education, research, and extramural collaboration.

Digipodden

Lyssna gärna på podden I digitaliseringens framkant. Där diskuterar vi högre utbildning och digitalisering.

Prenumerera: iTunes | Spotify

Digitaliseringsuppdraget leds av Andreas Jacobsson, docent i datavetenskap och dekan för Fakulteten för teknik och samhälle.

Uppdraget tar sin utgångspunkt i Malmö universitets Strategi 2022 där det framgår att lärosätet ska ligga i framkant när det gäller informations- och kommunikationsteknologi i utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Uppdraget innefattar också att utgöra stöd till ledningen i strategiska frågor kopplade till digitalisering, samt att representera lärosätet gentemot omvärlden i dylika frågor. Uppdraget sträcker sig i ett första skede till och med 31 december 2020.

Utvecklingsrådet för digitalisering

Utvecklingsrådet för digitalisering är en arbetsgrupp som pekar ut riktningen för digitaliseringsuppdraget. Rådet utgör också en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Rådet är i ett första skede inrättat från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2021.

Ordförande för Utvecklingsrådet för digitalisering är samma person som leder digitaliseringsuppdraget (Andreas Jacobsson) samt består av chef för Universitetsbiblioteket (Sara Kjellberg), chef för IT-avdelningen (Magnus Wikforss), biträdande universitetsdirektör (Åke Jansson), chef för Kommunikationsavdelningen (Ingrid Persson) samt föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (Patricia Staaf).

Utvecklingsrådet för digitalisering arbetar nära tre referensgrupper vilka speglar lärosätets verksamheter inom utbildning, forskning och omvärld.

Kontakt, beslut och vidare läsning

Kontakt: Andreas Jacobsson

Medarbetarnyhet: Digitalisering ska stärka kvaliteten i forskning och utbildning (2018-04-26)

Rektorsbeslut: Uppdrag digitalisering (Dnr: LED 1.3-2017/606)

Rektorsbeslut: Inrättande och sammansättning av Utvecklingsrådet för digitalisering (Advisory Board for Digitalization) (Dnr: LED 1.5-2018/641)