Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Digitaliseringsuppdraget

Digitaliseringsuppdraget går ut på att undersöka hur digitaliseringens möjligheter inom utbildning, forskning, samverkan och internationalisering kan tillvaratas på Malmö universitet. Det handlar till exempel om att kartlägga medarbetares och studenters behov och drivkrafter när det gäller digitala arbetsprocesser. Målet är att ge förslag på hur digitalisering kan höja kvaliteten i de ovan nämnda verksamheterna.

Lyssna gärna på podden I digitaliseringens framkant. Där diskuterar vi högre utbildning och digitalisering.

Prenumerera: iTunes | Spotify

About the Digitalization Initative (in English)

Digitaliseringsuppdraget leds av Andreas Jacobsson, docent i datavetenskap och dekan för Fakulteten för teknik och samhälle.

Uppdraget tar sin utgångspunkt i Malmö universitets Strategi 2022 där det framgår att lärosätet ska ligga i framkant när det gäller informations- och kommunikationsteknologi i utbildning, forskning och verksamhetsstöd. Uppdraget innefattar också att utgöra stöd till ledningen i strategiska frågor kopplade till digitalisering, samt att representera lärosätet gentemot omvärlden i dylika frågor. Uppdraget sträcker sig i ett första skede till och med 31 december 2020.

Utvecklingsrådet för digitalisering

Utvecklingsrådet för digitalisering är en arbetsgrupp som pekar ut riktningen för digitaliseringsuppdraget. Rådet utgör också en beredande instans till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut i universitetsstyrelsen. Rådet är i ett första skede inrättat från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2021.

Ordförande för Utvecklingsrådet för digitalisering är samma person som leder digitaliseringsuppdraget (Andreas Jacobsson) samt består av chef för Universitetsbiblioteket (Sara Kjellberg), chef för IT-avdelningen (Magnus Wikforss), biträdande universitetsdirektör (Åke Jansson), chef för Kommunikationsavdelningen (Ingrid Persson) samt föreståndare för Centrum för akademiskt lärarskap (Patricia Staaf).

Utvecklingsrådet för digitalisering arbetar nära tre referensgrupper vilka speglar lärosätets verksamheter inom utbildning, forskning och omvärld.

Kontakt, beslut och vidare läsning

Kontakt: Andreas Jacobsson

Följ digitaliseringsuppdragets arbete på digi.mau.se/wiki

Medarbetarnyhet: Digitalisering ska stärka kvaliteten i forskning och utbildning (2018-04-26)

Rektorsbeslut: Uppdrag digitalisering (Dnr: LED 1.3-2017/606)

Rektorsbeslut: Inrättande och sammansättning av Utvecklingsrådet för digitalisering (Advisory Board for Digitalization) (Dnr: LED 1.5-2018/641)