Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Processbaserad verksamhetsutveckling

Processynsättet innebär att fokus läggs på vad vi gör, för vem och varför. Med en utgångspunkt i verksamhetens behov utvecklas därefter arbetssätt och stöd. Processarbetet är kontinuerlig och långsiktigt och har flera fördelar. Det ger en gemensam grund för prioriteringar i vår verksamhet och skapar samarbeten mellan olika delar av organisationen. I stället för att utgå ifrån organisatoriska stuprör arbetar vi horisontellt över verksamhetsgränser med det övergripande målet att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Processutvecklingen är en bra metod för att identifiera vilka aktiviteter som skapar värde och höjer kvaliteten i verksamheten. Vi får underlag för att prioritera bort sådant som inte skapar värde och därmed få mer tid över till utbildning och forskning. 

Processmetodens syfte 

  • Skapa en helhetssyn
  • Fokusera på vad vi gör och varför vi gör något 
  • Flytta fokus från organisation till värde och kvalitet 
  • Ge underlag för att göra prioriteringar

Tre typer av processer

Processarbetet på universitetet består av tre typer av processer: huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Vi ska prioritera att utveckla de processer som höjer kvaliteten i våra huvudprocesser.

Huvudprocesser

Är de processer som tillsammans utgör verksamhetens kärna. De är de övergripande processerna som beskriver syftet med vår verksamhet och om någon plockas bort så faller vår förmåga att uppfylla vårt syfte. Exempel på huvudprocesser är ”Bedriva utbildning” och ”Bedriva forskning”.

Stödprocesser

Behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt. De har alltså inget egenvärde utan värderas utifrån hur väl de förmår att stödja huvudprocesserna. Samma stödprocess behövs ofta i många olika huvudprocesser för att de ska fungera. Ett exempel på stödprocess är ”Rekrytera och introducera medarbetare”.

Ledningsprocesser

Är de processer som syftar till att leda och utveckla verksamheten och behövs för att styra och koordinera huvud- och stödprocesserna. De handlar om att fastställa och visa vägen framåt, om att skapa förutsättningar och om att följa upp och korrigera. Ett exempel på en ledningsprocess är ”Planera, budgetera och följa upp verksamhet”.

Processportföljen ger dig mer information om universitetets processer samt kontaktuppgifter till respektive processledare. 

Huvudprocesskarta

Vår huvudprocesskarta visar varför vi finns till och vad vi gör för att uppfylla vårt syfte som universitet. Följ länken för att se kartan i full storlek.