Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Polisutbildning vid Malmö universitet

I december 2017 beslutade regeringen att Malmö universitet får rätt att utbilda poliser. Polisutbildningen vid Malmö universitet startar vårterminen 2019. Det är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten. Polisutbildningen leder till en polisexamen och omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion.

Under hösten 2018 väntas ett beslut om utbildningens organisatoriska tillhörighet på Malmö universitet. Fakulteten för hälsa och samhälle är värdfakultet under planeringsfasen. Fakulteten har bland annat i uppgift att ta fram kursplaner i enlighet med den nationella utbildningsplan som gäller för alla polisutbildningar.

Antagning till polisutbildningen

Polisutbildningen har antagning två gånger om året. På Malmö universitet kommer det att finnas 96 utbildningsplatser vårterminen och höstterminen 2019. Antagningen hanteras av Rekryteringsmyndigheten.

Rekryteringar

Rekryteringar till polisutbildningen pågår. Många av polisutbildningens ämnesansvariga är nu på plats men fler tillkommer efterhand. Katja Lundquist har rekryterats till studierektor.

Lokaler

Från och med höstterminen 2019 kommer Polisutbildningen att huseras i fastigheten Kranen 2 på Östra Varvsgatan 11. Malmö universitet har i juni 2018 tecknat ett tioårigt hyresavtal med fastighetsägaren Wihlborgs. Polisutbildningens lokaler i Kranen 2 kommer att vara en 9000 kvadratmeter stor yta fördelad på två våningsplan och är framförallt avsedda för utbildningens praktiska moment. Innan inflyttningen ska lokalerna byggas om för att uppfylla polisutbildningens behov. Detta ska vara klart den 1 juli 2019. Ombyggnationen handlar om olika övningsmiljöer såsom en lägenhet, restaurang, butik och förhörsrum. Dessutom skapas en grepphall, skjutbana och ett garage för polisfordon.

Frågor och svar om polisutbildningen

Vad är status på de rekryteringar som varit ute internt?
När ska administratörer anställas och hur många?
När börjar rekryteringen av polislärare?
Ungefär hur många anställda kommer att tillhöra polisutbildningen på sikt?

Hur påverkas andra institutioner av den nya polisutbildningen?
Var kommer polisstudenternas teoretiska och praktiska undervisning att ske?
Var ska polisutbildningens personal sitta?
Var ska studenterna övningsköra?

Hur många studenter antas?
Vad ingår i polisutbildningen?
Får studenterna en examen?
Hur mycket kan Malmö universitet påverka utbildningen?
Kommer andra utbildningar och studenter att kunna dra nytta av polisutbildningen?

Vad är status på de rekryteringar som varit ute internt?

De flesta ämnesansvariga är på plats. Det är många ämnen som ingår i utbildningen och det tillkommer personer efterhand. Under hösten bemannas kurserna mer på detaljnivå. Katja Lundquist har rekryterats till tjänsten som studierektor.

När ska administratörer anställas och hur många?

Studierektorn för polisutbildningen kommer att utgöra den administrativ personalen fram till årsskiftet. Därefter finns planer att anställa minst en studieadministratör.

När börjar rekryteringen av polislärare?

Den är redan igång.

Ungefär hur många medarbetare kommer att tillhöra polisutbildningen på sikt?

Ungefär 50-60 personer. Det är oklart hur många av dem som kommer att sitta i de nya lokalerna.

Hur påverkas andra institutioner av den nya polisutbildningen?

Universitetets förhoppning är att ett antal institutioner kommer att bidra till kompetensförsörjningen till Polisutbildningen och bli del av detta nya sammanhang och utvecklingsmöjlighet.

Var kommer polisstudenternas teoretiska och praktiska undervisning att ske?

Under första terminen kommer undervisningen i huvudsak att ske i universitetets befintliga lokaler. När lokalerna i Kranen 2 är klara kommer stora delar av utbildningen att bedrivas där.

Var ska polisutbildningens medarbetare sitta?

Polislärare, en del av lednings- och administrativ personal och de universitetslärare som har sin huvudsakliga tjänst förlagd till polisutbildningen kommer att sitta i de nya lokalerna i Kranen 2. Det kommer också att finnas tillfälliga platser för personer som vill sitta i lokalerna under kortare perioder då de har sin undervisning där.

Var ska studenterna övningsköra?

I stadsmiljö, landsväg och tätort, men även på en körgård. Det är i dagsläget oklart var denna körgård kommer att ligga.

Hur många studenter antas?

Polisutbildningen på Malmö universitet kommer till en början att ha 96 platser under vårterminen och lika många under höstterminen 2019.

Vad ingår i polisutbildningen?

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier, inklusive aspiranttjänstgöring i en polisregion. Studenterna läser ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Polisutbildningen ger kunskaper om bland annat polisens roll och uppdrag i samhället, brottsutredning, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, brottsförebyggande arbete, polisiär konflikthantering (taktik, självskydd och vapen), it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet och polistaktisk bilkörning, ordning och trygghet. Mer information om utbildningen finns på utbildningswebben.

Får studenterna en examen?

Ja, de får en polisexamen.

Hur mycket kan Malmö universitet påverka utbildningen?

Det finns en gemensam utbildningsplan för alla polisutbildningar men det är upp till varje lärosäte att fylla utbildningen med innehåll och ta fram kursplaner. Utbildningsnämnden på Fakulteten för hälsa och samhälle har fått det uppdraget. Utbildningsnämnden beräknas ha kursplanerna färdiga och godkända i oktober.

Kommer andra utbildningar och studenter att kunna dra nytta av polisutbildningen? 

Universitetet utgår ifrån att det kommer att finnas samverkansmöjligheter och gemensamma inslag. Exempelvis i form av till viss del samutnyttjade lokaler och gemensamma övningar. Socionomer, lärare och sjuksköterskor är alla blivande samverkansparter och förhoppningen är att dessa studentgrupper ska kunna samverka på flera olika sätt. 

Tidigare medarbetarnyheter om polisutbildningen:

Nu möjligt att söka till polisutbildningen på Malmö universitet (14 maj, 2018)

Lokaler för polisutbildningen - hur jobbar universitetet? (1 mars, 2018) 

Polisutbildningen vid Malmö universitet tar form (28 februari, 2018)

Beslut: polisutbildning i Malmö (21 december, 2017)

Styrelsebeslut: högskolan ska anmäla intresse för polisutbildning (13 oktober, 2017)

Stödjer idé om polisutbildning i Malmö (20 december, 2016)