Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelsen för särskilda insatser inom stöd och service

Fram till 1 september kan medarbetare och studenter nominera till utmärkelsen för särskilda insatser inom stöd och service. Utmärkelsen ska uppmärksamma medarbetare, med en teknisk eller administrativ tillsvidareanställning, vars arbete bidragit till att utveckla universitetets verksamhet.

Nominering

Medarbetare och studenter kan nominera medarbetare vid universitetet som har en teknisk eller administrativ tillsvidareanställning. Medarbetare kan dock inte nominera sig själva. Utmärkelsen kan tilldelas såväl till en enskild medarbetare som till en grupp.

I nomineringen ska det framgå hur den(de) föreslagna kandidaten(erna) uppfyller den nedan angivna bedömningsgrunden, nomineringen ska motiveras tydligt för att den ska kunna bedömas.

Sista dag för nominering är 1 september 2019.

Bedömningsgrund för utmärkelsen

De nominerade ska ha genomfört särskilda insatser inom stöd och service som med hög kvalitet bidragit till universitetets utveckling och till dess övergripande mål.

Så utses mottagaren

Mottagaren utses av rektor på inrådan från en bedömargrupp bestående av:

  • En person som universitetsdirektör utser
  • En person som bibliotekschef utser
  • En person som HR-chef utser

Om utmärkelsen

Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 25 000 kr. Om utmärkelsen delas ut till flera mottagare eller till en grupp kan den totala summan uppgå till 50 000 kr. Utmärkelsen ska ge möjlighet till kompetensutveckling.

Till nomineringsformulär