Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Riksidrottsuniversitetet Malmö

Studenter som kombinerar elitidrott och studier

Riksidrottsuniversitetet (RIU) är ett samarbete och avtal mellan Malmö universitet, Högskolan i Halmstad och Riksidrottsförbundet 2018-2022.

Genom Riksidrottsuniversitetet kan studenter kombinera sin elitidrott med studier vid Malmö universitet och Högskolan i Halmstad. Universitetsstudierna anpassas efter de förutsättningar studenten har som elitidrottare.

Styrgrupp för Riksidrottsuniversitetet Malmö

  • Prorektor Per Hillbur
  • Professor Johan R Norberg (LS)
  • Vice Dekan Cecilia Bahtsevani (HS)
  • Prefekt institutionen för idrottsvetenskap Torun Mattsson (LS)
  • Studentrepresentant Mladen Dimitro
Adjungerad; DK-koordinator Peter Martinsson, Studentcentrum.

Personal inom Riksidrottsuniversitetet Malmö & Halmstad

Torun Mattsson, prefekt på institutionen för idrottsvetenskap, är projektledare för RIU MAU.

Peter Martinsson är Dual Career Coordinator, Studentcentrum, Malmö universitet. Rollen som DK-koordinator är både operativ som strategisk i frågor som rör studenternas möjligheter till att kombinera med elitidrott.

Urban Johnsson, Professor idrottspsykologi vid Högskolan Halmstad, är projektledare och Alina Franck DK-koordinator (www.hh.se/riu).

Hur blir studenten en del av Riksidrottsuniversitetet?

För att studenten ska ingå inom ramen för RIU ska denne dels vara antagen vid Malmö universitet eller högskolan Halmstad samt dels ha ett intyg från sitt specialidrottsförbund, som verifierar att studenten är potentiell eller aktuell landslagsutövare och att hens idrottsförbund är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Studenten lämnar i sin tur intyg till universitetets DK-koordinator, Peter Martinsson, på Studentcentrum.

DK-koordinatorns respektive institutionens ansvar DK-koordinatorn på Studentcentrum ansvarar för att överenskommelsen mellan studenten och universitetet når berörda inom universitetet inklusive projektledaren.

Arbetsgrupp

  • Torun Mattsson, Projektledare RIU Malmö, Prefekt institutionen för idrottsvetenskap
  • Peter Martinsson, Dual Career Coordinator RIU Malmö, Studentcentrum
  • Jan-Olov Jakobsson, Verksamhetsansvarig för Malmö Idrottsakademi, (www.malmoidrottsakademi).

Anpassade studier

Studenten ansvarar för att i god tid meddela aktuell institution/program om tränings- och tävlingsschema och notera eventuella krockar med undervisningen.

Studievägledare eller motsvarande diskuterar lämpliga anpassningar tillsammans med studenten utifrån dennes särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg.

Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.