Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Grupper för internationalisering och globalt engagemang

Sedan januari 2017 finns det tre grupper som regelbundet diskuterar universitetets arbete med internationalisering, globalt samarbete och engagemang. 

Har du frågor om någon av grupperna?

Var god kontakta gruppens sammankallare.  

Minternet Akadem

Minternet Akadem är en referensgrupp vid universitet som består av akademiska internationella koordinatorer vid respektive fakultet samt nyckelfunktioner inom verksamheten. Gruppen träffas två gånger per termin för att diskutera policyfrågor och handläggningsärenden som när så krävs lyfts vidare till strategiska rådet. I Minternet Akadem ingår:

 • Cecilia Christersson, vicerektor med ansvar för globalt engagemang och breddad rekrytering (Ordförande)
 • Karin Frydenlund, enhetschef, International Office (sammankallande)
 • Marianne Kisthinios, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för hälsa och samhälle
 • Zahra Ghaffari, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
 • Rickard Du Rietz, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för teknik och samhälle, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
 • Daniel Gaffner, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för konst, kultur och kommunikation
 • Karin Grundström, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för urbana studier
 • Lena Isaksson, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för globala politiska studier
 • Maria English, internationell handläggare, Fakulteten för kultur och samhälle, Institutionen för globala politiska studier
 • Mats Johnsson, akademisk internationell koordinator, Fakulteten för lärande och samhälle
 • Peter Carlsson, akademisk internationell koordinator, Odontologiska fakulteten
 • Annsofie Olsson, representant Biblioteket
 • Jens Sjölander, representant Forskarservice
 • Amanda Malmquist, Kommunikationsavdelningen
 • Niklas Nannskog, internationell handläggare med inriktning strategiska partnerskap, International Office
 • Studentrepresentant

Minternet Administration

Inom Gemensamt Verksamhetstöd finns arbetsgruppen Minternet Administration med internationella handläggare från fakulteter och International Office. Gruppen diskuterar det löpande arbetet med in- och utresande mobilitet samt övriga gemensamma frågor som rör främjandet av studenternas internationella rörlighet. Minternet Administration är uppdelad i fokusområdena inresande studenter och utresande studenter. Karin Frydenlund, enhetschef, International Office är sammankallande.

Se kontaktpersoner.