Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Genusvetenskapligt kollegium

Arbetar du med genusvetenskapliga perspektiv inom utbildning, forskning eller i samarbete med omvärlden? Genusfrågor har länge haft en central roll på Malmö universitet, och idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på universitetet.

Genusvetenskapligt kollegium - bild från affischSedan 2014 finns ett Genusvetenskapligt kollegium som vill fördjupa, öka och sprida kunnandet om det genusvetenskapliga fältet och stimulera och samordna utbildning och forskning om genuskunnande, både inom universitetet och i dialog med det omgivande samhället.

Har du idéer eller arbetar med dessa frågor så hör gärna av dig till oss! Vill du vara med i kollegiet? Anmäl ditt intresse till Despina Tzimoula.

Aktuella arrangemang:

12 februari: Workshop: Genusflum, ovetenskapligt, feminazis – hatet har många namn

Se en paneldebatt på temat: Varför blir så få kvinnor docenter?

Kollegiet vill:

  • Göra den genusvetenskapliga forskningen synlig och främja forskningssamarbeten
  • Stimulera till att den genusvetenskapliga forskningsanknytningen blir tydlig i all utbildning
  • Bygga ut nuvarande genusvetenskapliga nätverk och skapa nya kontakter för att sprida och fördjupa genusvetenskapliga kunskaper nationellt och internationellt.

Exempel på tidigare aktiviteter:  

  • På Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerades flera event, se ett reportage här.
  • Den 16 februari 2017 hölls Genusvetenskapliga kollegiets konferens Genus i profession. Konferensen syftade till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar. Se programmet
  • En pilotstudie som inventerar genusperspektiv på utbildningar på lärosätet finns att läsa (i Box)Kollegiet har gjort en inventering i två steg med början 2014. Under 2017 har inventeringen fördjupats och byggts ut till en omfattande rapport med en analys av genusperspektivet – eller frånvaron av detta – på olika program, kurser och i kursplaner. Detta kombineras med resultat från intervjuer med studenter och lärare som ger sin syn på genus, både som teoretiskt perspektiv och som en del av klassrummen i högre utbildning. Rapporten ger även goda exempel på hur lärare, institutioner och fakulteter kan gå vidare med arbetet.

Affisch för seminariet Religion, genus och sexualitet

Affisch till seminariet Religion, genus och sexualitet

Exempel på tidigare och kommande projekt i kollegiet:

Länk till lista med forskare med genusvetenskaplig kompetens vid Malmö universitet

Mer material om Genusvetenskapligt kollegium hittar du i vår boxmapp