Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ledningsinformationssystem - SILA

SILA - Strategisk Information för Ledning och Analys vid Malmö universitet

SILA är ett ledningsinformationssystem som bygger på systemet DI Diver från Infotool AB. I SILA finns möjlighet att ta del av mer eller mindre fasta rapporter via webb-portalen, samt även möjlighet till djupare analys via analysverktygen ProDiver (för PC) och NetDiver (för Mac).

Systemägare för SILA är ekonomichef, Ingrid Bengtsson-Rijavec.

Arbetsgruppen för SILA i drift består av:

Rapporterna i SILA baseras främst på källdata hämtad från ekonomi- och personalsystemen samt från Ladok.

För behörighet till SILA kontakta Jesper Nilsson, ankn. 570 61