Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskningsnämnd HS

  • Bereder ärenden till fakultetsstyrelsen i frågor som rör forskning och forskarutbildning
  • Ansvarar för utformning av förslag till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning i samråd med institutionerna
  • Verkar för att forskningens totala volym ökar samt för utveckling av starka forskningsmiljöer
  • Verkar för att forskning och forskarutbildning håller hög kvalitet och är relevant för såväl fakultetens utbildningar som för det omgivande samhällets kunskapsbehov
  • Verkar för att forskningen uttrycker en flervetenskaplig ambition och utnyttjar de synergieffekter som fakulteten erbjuder

Nämnden består av sex ledamöter inklusive ordföranden. 

Ledamöter

Anders Kottorp, dekan, ordförande

Biomedicinsk vetenskap
Tautgirdas Ruzgas (ord.) inst. för biomedicinsk vetenskap
Håkan Eriksson (suppl.) inst.för biomedicinsk vetenskap

Hälsa och samhälle
Marie Torstensson Levander (ord.) inst. för kriminologi
Per-Anders Tengland (suppl.) inst. för vårdvetenskap

Socialt arbete
Philip Lalander (ord.) inst. för socialt arbete
Björn Johnson (suppl.) inst. för socialt arbete

Vårdvetenskap
Christine Kumlien (ord.) inst. för vårdvetenskap
Elisabeth Carlson (supp.) inst. för vårdvetenskap

Studeranderepresentanter
Simon Wallengren (ord.)

Studierektor för forskarutbildningen samt Vicedekan forskarutbildningen
Lars Plantin 

Facklig representant
Mikael Matteson (SACO) 
Sara Johnsdotter (supp.)

Sekreterare
Jonna Ausfelt