Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarutbildningsnämnd och Forskningsråd LS

Forskarutbildningsnämnden (FUN) är ett beredande organ till Lärande och samhälles fakultetsstyrelse och dekan. Nämndens primära uppgift är att initiera och stödja diskussionen om forskarutbildningens innehåll på fakulteten. Forskningsfrågor bereds av Forskningsrådet (FR).

Ledamöter 

Professor, prodekan Tobias Olsson, ordförande

Pedagogik - Univ.lektor Thom Axelsson
Doktorand UTB - Elsa Andersson
Doktorand IDV - Aurélien Daudi 
Idvsh - Professor Kutte Jönsson
Hhdi - Docent Stefan Nyzell
Nmdi - Docent Clas Olander
Smdi - Professor Magnus Persson

Sekreterare, Catarina Christiansson

Möten HT 2019
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
11 december

I Forskningsrådet (FR) diskuteras strategiska frågor som rör forskning och forskarutbildning, liksom budgetarbetet för att stötta forskning och forskarutbildning.

Ledamöter
Prodekan Tobias Olsson, ordförande
Dekan Anders Linde-Laursen
Doktorandrepresentant IDV - Sofia Sebelius
Doktorandrepresentant-Johanna Lûddeckens
Prefekt, BUS, Peter Lilja
Forskningsledare, BUS/pedagogik, Johan Dahlbeck
Prefekt, IDV, Torun Mattsson
Forskningsledare, Idvsh,Susanna Hedenborg
Prefekt, KSM, Mozghan Zachrison
Forskningsledare, Smdi, Anna Wärnsby
Prefekt, NMS, Ingvar Holm
Forskningsledare, Nmdi, Jesper Sjöström
Prefekt, SKI, Mats Greiff
Forskningsledare, Hhdi, Johan Lundin
Prefekt, SOL, Ola Fransson
Forskningsledare, SOL/pedagogik, Mona Holmqvist

Sekreterare, Catarina Christiansson

Möten HT 2019
5 september
3 oktober
7 november
28 november