Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd KS

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) bereder i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i enlighet med fakultetens besluts- och delegationsordning. Nämnden är dessutom beredande till fakultetsstyrelsen i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor av forsknings- och forskarutbildningskaraktär. 

Vid varje institution finns det handledarkollegium som är beredande till forsknings- och forskarutbildningsnämnden i vissa frågor rörande utbildning på forskarnivå.

 

Ledamöter:

Rebecka Lettevall (dekan - ordförande)

Kristin Järvstad (GPS)
Johan Brännmark (GPS)


Per-Anders Hillgren (K3)
Bo Reimer (K3)


Per-Markku Ristilammi (US)
Christina Lindkvist Scholten (US)

Derek Hutcheson (Vice dekan med ansvar för forskarutbildningen)

Vakant (Doktorandrepresentant)

 

Sekreterare, Susanne Lundborg