Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd TS

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) bereder i forsknings- och forskarutbildningsfrågor i enlighet med fakultetens besluts- och delegationsordning. Nämnden är dessutom beredande till fakultetsstyrelsen i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor av forsknings- och forskarutbildningskaraktär. 

 

Forsknings- och forskarutbildningsnämnden består av följande ledamöter:

Andreas Jacobsson  (ordf.)

Per Jönsson (MTM, vice ordf.)

Paul Davidsson (DVMT)

Bengt Nilsson (DVMT)

Martin Berg (DVMT)

Alexei Iantchenko (MTM)

Yujing Li (MTM)

Åse Jevinger (studierektor forskarutbildningen)

Lars Holmberg (representant från doktorandkåren)

 

Adjungerade:

Bo Peterson (prefekt DVMT)

Mats Persson (prefekt MTM)

 

Sekreterare:

Susanne Lundborg (forskningshandläggare)