Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Hälsa och samhälle

Anders Kottorp, ordförande, dekan
Anette Gjörloff-Wingren, ledamot, Institutionen för biomedicinsk vetenskap
Christine Kumlien, ledamot, Institutionen för vårdvetenskap
Robert Svensson, ledamot, Institutionen för kriminologi
Finnur Magnusson, ledamot, Institutionen för social arbete
Pontus Nilsson, representant Studentkåren 
Johanna Bengtsson, HR-specialist - GV, sekreterare

 

Riktlinjer för beredning av docent ärende i HS anställningsnämnd