Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Lärande och samhälle

Ledamöter (mandatperiod 160301-190228)

Vicedekan/Universitetslektor Caroline Ljungberg, ordförande

Professor Björn Sundmark, ledamot

Professor Johan Norberg, suppleant

Universitetslektor Frida Wikstrand, ledamot

Universitetslektor Magnus Erlandsson, suppleant

Biträdande professor Jesper Sjöström, ledamot

Professor Malin Ideland, suppleant 

Hasina Haya, HR-specialist

Jenny Nilebacke, HR-administratör

Nina Huovinen, studentrepresentant


Anställningsnämnden tar emot ansökningshandlingar i digital form på jobb@mau.se. Observera att ansökningshandlingarna ska vara bestyrkta (undertecknad av annan person med namn och adress eller telefonnummer) samt att intyg/motsvarande ska vara daterade och underskrivna.

När det gäller docentärenden ska ansökningshandlingar vara nämnden tillhanda minst tre veckor innan ärendet tas upp i sammanträdet. För övriga ärenden gäller 8 dagar innan nämndens nästa möte.