Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Teknik och samhälle

In English  

Anställningsnämnden för Fakulteten för teknik och samhälle har följande uppgifter:

  • bereder anställning av professor, gästprofessor, adjungerad professor, universitetslektor, biträdande universitetslektor och adjungerad universitetslektor.
  • bereder befordran till universitetslektor och professor.
  • bereder antagning av docent.

Läs besluts- och delegationsordning för Fakulteten för teknik och samhälle.

Följande personer ingår i anställningsnämnden vid Fakulteten för teknik och samhälle:

Ledamöter:
Jörgen Ekman, universitetslektor, MTM, ordförande
Helena Holmström Olsson, biträdande professor, DVMT, ordinarie ledamot
Per Jönsson, professor, MTM, ordinarie ledamot 
Daniel Spikol, universitetslektor, DVMT, ordinarie ledamot 
Kristian Stålne, universitetslektor, MTM, ordinarie ledamot

Prefekt (vid berörd institution)

Suppleanter:
Jesper Larsson, universitetslektor, DVMT
Martin Fisk, universitetslektor, MTM 

Studeranderepresentant:
Mladen Dimitrov 

Studentkåren utser sina ledamöter för högst ett år.