Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Teknik och samhälle

In English  

Anställningsnämnden för Fakulteten för teknik och samhälle har följande uppgifter:

  • bereder anställning av professor, gästprofessor och adjungerad professor. Rektor beslutar.
  • bereder anställningsprofil samt anställning av lektor, biträdande lektor, adjungerad lektor och forskarassistent. Dekanus beslutar.
  • bereder befordran från adjunkt till lektor samt från lektor till professor.
    Rektor beslutar.

Läs besluts- och delegationsordning för Fakulteten för teknik och samhälle.

Från och med 2018-02-01 ingår följande personer i anställningsnämnden vid Fakulteten för teknik och samhälle:

Ledamöter:
Jörgen Ekman, universitetslektor, MTM, ordförande
Helena Holmström Olsson, biträdande professor, DVMT, ordinarie ledamot
Per Jönsson, professor, MTM, ordinarie ledamot 
Nancy Russo, universitetslektor, DVMT, ordinarie ledamot 
Kristian Stålne, universitetslektor, MTM, ordinarie ledamot

Prefekt (vid berörd institution)

Suppleanter:
Jesper Larsson, universitetslektor, DVMT
Martin Fisk, universitetslektor, MTM 

Mandatperioden löper från och med 2018-02-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-01-31.

Studeranderepresentant:
Mladen Dimitrov 

Studentkåren utser sina ledamöter för högst ett år.