Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktuppgifter till Fakulteten för teknik och samhälle

Fakulteten för teknik och samhälles  finns i  Niagara på Universitetsholmen, Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö.

 

Niagaras entré

Tillförordnad dekan
Andreas Jacobsson

Tillförordnad prodekan
Jörgen Ekman

Prefekt
Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Andreas Jacobsson

Prefekt
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Mats Persson

Administrativ chef (tf)
Louise Tregert

Tillförordnad enhetschef utbildningsadministrationen 
Peter Gustafsson

Kommunikationsfrågor 
Filippa Törnwall

Internationella frågor
Åse Falk

Studerandeadministration
Kristina Olsson
Susanne Sjögren
Bodil Sterner

Studievägledare
Dorota Gorna

Utbildningshandläggare
Fritz Murnau
Samuel Andersson

Diarium och arkivfrågor
registrator@mah.se

Ledningsstöd, forsknings- och forskarutbildningsadministration
Susanne Lundborg