Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetskansliet

Universitetskansliet är ett stöd till ledning på alla nivåer och till forskare och lärare inom utbildning, forskarutbildning, forskning, samverkan och innovation. Avdelningen ger stöd i frågor som rör: planering, kvalitet på alla nivåer, externa relationer och samverkan samt forskningsfinansierings- och innovationsrådgivning. Avdelningen ger också stöd till uppdragsutbildning, fundraising samt förvaltnings-, avtals-, och affärsjuridik.

Chef för Universitetskansliet är Kristina Josefson

Grants and Innovation Office 

Behöver du hjälp med att hitta finansiering till din forskning? Grants and Innovation Office (GIO) ger stöd och råd kring utlysningar, ansökningsskrivande, avtalsjuridik och nyttiggörande av forskningsresultat. Här jobbar forskningshandläggare, innovationsrådgivare, jurister och universitetets fundraiser. 

Gruppen samordnas av Kristina Josefson

Planering, kvalitet och ledningsnära stöd

Ger strategiskt ledningsstöd till universitets- och fakultetsledningarna. Stödjer och samordnar universitetets planerings- och kvalitetsarbete för att bidra till att uppfylla målen i Strategi 2022. Koordinerar kvalitetsutvärderingar inom utbildning och forskning samt ger stöd för kvalitetsarbete, riskanalys, resursfördelning, uppföljning och årsredovisning.

Gruppen samordnas av Christian Stråhlman

Samverkan och externa relationer

Gruppen främjar och stimulerar Malmö universitets externa relationer och samverkan med privat, offentlig och idéburen sektor tillsammans med ledning, fakulteter och övriga delar av lärosätet. Vi erbjuder externa aktörer en enkel väg in till universitetet. Syftet är att skapa möjligheter för kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Gruppen erbjuder stöd i form av rådgivning, analys, projektledning, samordning och uppföljning relaterat till:

  • Samverkan
  • Alumni & Vänner
  • Strategiska partnerskap
  • Externa relationer och nätverk
  • Student- och forskningssamarbeten
  • Universitetsövergripande arrangemang
  • Identifiering och utveckling av fakulteters/institutioners externa relationer
  • Uppdragsutbildning
  • Systemägande
  • Externa besök och studiebesök

Gruppen samordnas av Kristina Josefson

Forskarservice

Behöver du hjälp med att hitta finansiärer som stöder forskning inom ditt ämnesområde? Vill du få tips och råd om hur du lyckas med din forskningsansökan? Forskarservice hjälper till med rådgivning och vägledning i frågor om extern forskningsfinansiering.

Läs mer om vilken hjälp och stöd Forskarservice erbjuder

Kontakta gruppens samordnare Rebecka Kucer Wallin

Mötesplatser

Universitetskansliet driver och utvecklar mötesplatser för samverkan och innovation. Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) och Mötesplats Social Innovation (MSI) är exempel på sådana arenor. Vi ger också stöd i utvecklingen av Malmö universitets innovationmiljö Storm.

Medarbetare på Universitetskansliet

Välkommen att kontakta oss!