Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jörgen Tholin om det kommande arbetet med utvärderingen

Jörgen Tholin har av rektor Kerstin Tham fått i uppdrag att utvärdera Malmö universitets gemensamma verksamhetsstöd under 2019. Den 16 maj 2019 bjuder han in till öppna informationsmöten och den 1 oktober ska han lämna in sin rapport.
 
I en film berättar Jörgen Tholin om det kommande arbetet med utvärderingen. Nedan finns en transkription av filmen:
"Jörgen Tholin, utredare

Jag börjar med att prata med ett antal personer: ledningen för universitetet, dekaner, prefekter, avdelningschefer, men också fackliga representanter och studentrepresentanter, och sedan är min tanke att den 16 maj ska jag vara klar och kunna ge mina första observationer tillbaka till rektor, och samma dag har vi ett antal öppna möten där alla medarbetare är inbjudna, och då kommer jag också att ge mina första observationer till alla medarbetare som vill komma, och som har möjlighet att ge respons och svar på mina observationer.

Det finns många sätt för medarbetare att göra sin röst hörd, dels finns naturligtvis möjlighet att gå på informationsmötena, jag har en mejladress jorgen.tholin@mau.se, och sedan finns naturligtvis också Yammer där det går att diskutera. 

Framgångsfaktorerna för den här utredningen är naturligtvis för det första att alla berättar om hur man ser på det gemensamma verksamhetsstödet, var finns styrkorna, var finns svagheterna och var finns de delar vi behöver utveckla. Sedan tror jag också att man alltid behöver lära sig av andra och ambitionen är att efter de här öppna informationsmötena, att vi också ska göra benchmarking med några ytterligare lärosäten. Rektor och jag har diskuterat vilka: Luleå, Linköping, ytterligare någon, men åtminstone de två, det blir nog tre stycken som vi kommer att jämföra Malmö med. 

Min kunskap om universitetets verksamhetsstöd – dels har jag själv varit universitetsdirektör och som sådan så vet man alltid lite grann om de andra lärosätena, men sen har jag också vid det här laget genomfört ett tiotal intervjuer. Så efter hand börjar jag få en bild över hur man ser på verksamhetsstödet, vilka gemensamma teman kommer ofta tillbaka och så där, så efter hand tycker jag att bilden klarnar. 

Jag kommer att slutrapportera i höst och exakt hur slutrapporten kommer att se ut har jag ingen riktig bild av än, jag har börjat fundera på det. Jag tror det dels finns anledning att dels ta upp några trender, vad händer med verksamhetsstöd nationellt, vad finns det för saker vi behöver fundera på? Några av de sakerna funderar redan Malmö på vet jag, internationalisering och digitalisering till exempel. Och sedan kanske utforma som ett antal Rekommendationer hur Malmö universitet skulle kunna utveckla sitt verksamhetsstöd ytterligare. Förhoppningsvis också en del rätt konkreta råd kring vad man ska göra, men så tänker jag idag.

Det finns medarbetare som frågar om man redan nu kan ge synpunkter. Då tänker jag att jag skulle vara tacksam för, om i samband med att jag gjorde min rapportering och mina observationer, att jag fick in så mycket som möjligt då, men är det någon medarbetare som känner att jag absolut måste få säga det här, jag kan inte hålla mig längre, så skicka iväg ett mejl till mig."